close
  • vrijdag 21 februari
Zorg en Zekerheid

Verhuizen vanwege de luchtvervuiling (dat speelt echt in Nederland!) 

Verhuizen vanwege de luchtvervuiling (dat speelt echt in Nederland!) 

Je bent de wanhoop nabij. Je leven wordt letterlijk vergald door een zodanig slechte luchtkwaliteit dat je er ziek of zieker van wordt. Dit overkomt steeds meer mensen. Het longfonds trekt aan de bel. 

Verhuizen naar een plek met meer licht, lucht en ruimte spreekt veel mensen aan. Op zoek op Funda naar een lekker huis in de natuur.

Die lol van het zoeken gaat er wel gauw vanaf als je je daadwerkelijk genoodzaakt voelt te verhuizen naar een plek met meer gezonde lucht, ofwel minder luchtvervuiling. Als je zo ziek wordt van die vervuiling dat het je hindert om een fijn leven te leiden.

Tientallen Nederlanders verhuizen om gezondere lucht

Hier is niets aan overdreven, want uit onderzoek van het Longfonds blijken tientallen Nederlanders om die redenen verhuisd te zijn naar een plek met gezondere lucht.

Het Longfonds deelde een vragenlijst uit aan duizend mensen met een longziekte. Maar liefst 55 van de 220 deelnemers aan het onderzoek verhuisde om die reden. Bovendien gaven meer dan honderd mensen aan dat zo snel mogelijk te willen doen. Als hun baan, familie of financiën dat zouden toelaten.

Vervuilende stoffen veroorzaken en verergeren ziekten

Het longfonds is enorm van deze cijfers geschrokken. Het gaat om mensen die bloot worden gesteld aan fijnstof, stikstof en ozon. Het veroorzaakt ziekten of het verergert een aandoening als astma, longkanker, hart- en vaatziekten en ook chronische bronchitis.

Er zouden jaarlijks minstens elfduizend mensen aan overlijden. De luchtvervuiling zorgt zelfs voor een vroegtijdig overlijden. En het ontstaan van astma bij kinderen zou mede worden veroorzaakt door de vervuiling in de lucht door onder meer het verkeer. Bij één op de vijf kinderen is dat verband aangetoond.

Luchtvervuiling veroorzaakt astma bij kinderen

Dat is nergens anders in Europa het geval, zo blijkt uit een onderzoek van medisch tijdschrift The Lancet. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 194 landen en Nederland kwam daar niet goed vanaf. Tussen de 21 en 25 procent van de astmagevallen wordt bij kinderen tussen de één en achttien jaar veroorzaakt door de luchtvervuiling. In de grotere steden zou dat op de helft liggen.  Duitsland, België en Frankrijk doen het iets beter, maar de verschillen zijn minimaal.

Op alle snelwegen maximaal 100 kilometer per uur

Maatregelen als de verlaging van snelheid op snelwegen moeten hier iets aan veranderen.  Op een aantal wegen is vanaf 1 oktober de maximumsnelheid omlaag gegaan van 130 naar 120 en er zijn voorstanders van het verlagen van de snelheid op alle snelwegen naar 100 kilometer per uur. Vooral op snelwegen in de buurt van natuurgebieden zou zo hard niet gereden mogen worden.

Of dat allemaal werkelijk voldoende afname van vervuilende stoffen teweeg gaat brengen is de vraag. Leek het eerst goed te gaan als we spreken over de verlaging van de concentraties stikstofdioxide in de lucht, de laatste jaren is die daling veel minder sterk door een toename van het aantal kilometers dat afgelegd wordt, zo meent het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Geschreven door: Redactie

Abonneer op de nieuwsbrief

Volg ons via Facebook