close
  • dinsdag 3 augustus
Pensioen

Korten op pensioen noodzakelijk of niet?

Korten op pensioen noodzakelijk of niet?

Doordat het vermogen van pensioenfondsen minder hard aangroeit dan eerder gedacht, moeten veel fondsen aan het einde van het jaar korten op de pensioenen. Het ABP ziet een oplossing: een andere rekenmethode hanteren. Dat zien de financiële experts echter niet zitten. 

De president van de Nederlandse Bank zegt nee. Pensioenfonds ABP zegt ja. Ja, omdat ze een mogelijkheid ziet de pensioenen niet te korten. Hoe zit dat nou?

Pensioendeskundigen van de NOS doken in de materie en leggen uit wat er aan het einde van het jaar gebeurt als jouw pensioenfonds te weinig geld in kas heeft om iedereen het voorgenomen pensioen uit te kunnen keren. Dan wordt er gekort.

Sommige fondsen hebben een meer vooruitziende blik en spelen in op onder andere de rentedaling. Zij hebben die tekorten niet en schroeven de pensioenen op. Laten deze meestijgen met de inflatie.

Veel verplichtingen, niet genoeg geld over voor pensioenen

Bij ABP dreigt het ‘korten’. Het fonds zegt ook meer geld nodig te hebben om alle deelnemers nu en later het pensioen uit te kunnen betalen. Er zit weliswaar veel geld in de pensioenpot, maar de waarde van de verplichtingen is hoger, zo legt de hoogleraar economie aan de Leidse Universiteit uit.

De kortingen bij het ABP zouden zelfs groter dan in het huidige stelsel, namelijk 1 procent in plaats van 0,5 procent. Dat is een verdubbeling. Vakbonden vinden dat zorgwekkend omdat juist in besprekingen is gezegd dat korten in 2020 en 2021 van de baan zou zijn. Met het nieuwe pensioenstelsel moest er meer stabiliteit komen.

Omdat veel pensioenfondsen dat echter niet lijken te gaan redden, is nu geadviseerd de rekenregels aan te passen. Dan zouden kortingen voorkomen kunnen worden. Daarvoor gebruiken fondsen de rekenrente, die er voor zorgt dat beleggingsrisico’s niet bij een volgende generatie terecht komen.

Fondsen kunnen niet gokken op winst

Kan er nu niet met een hogere rente gerekend worden, vragen het ABP en vakbond FNV zich af. Daarmee pakt de rekensom anders uit en zijn de fondsen rijker dan met de huidige berekeningen. (met een veilige lage rente). Volgens experts kan dit echter niet. Fondsen kunnen niet gokken op winst in de komende jaren.

Gaan ze wel zo rekenen, en gaan ze er vanuit dat ze alle pensioenen kunnen gaan uitkeren, dan kunnen ze juist van een koude kermis thuis komen. Daarmee komen ze onder de streep negatief uit. De pensioenen zijn dan aan de ouderen van nu al uitgekeerd en de jongeren van nu, de toekomstige ouderen, vissen naast het net. Ook al is er in het pensioenakkoord afgesproken dat toekomstige generaties die er op achteruit gaan gecompenseerd worden.

Blijft staan dat door de gedaalde rente het vermogen van pensioenfondsen niet zo hard aangroeit en dat ze meer geld in kas moeten hebben en er minder geld vrij is voor compensatie.

Geschreven door: Redactie

Abonneer op de nieuwsbrief

Volg ons via Facebook