close
  • dinsdag 7 juli
Wonen

Klimaatbestendigheid van woning houdt nog niet veel mensen bezig

Klimaatbestendigheid van woning houdt nog niet veel mensen bezig

Veel Nederlanders denken pas na een hevige storm of hittegolf na over de effecten van klimaatverandering op hun directe leefomgeving. Ruim de helft maakt zich weinig tot geen zorgen over hun woning door het veranderende klimaat. Toch zegt bijna 70% een klimaatbestendige woning belangrijk te vinden. Maar over wat dat eigenlijk precies inhoudt, is nog weinig kennis. Dit blijkt uit onderzoek van Achmea.

De afgelopen maanden heeft tweederde van de mensen overlast ervaren in en om hun woning als gevolg van extreme weersomstandigheden, zo blijkt uit het onderzoek. Als mensen overlast ervaren dan is dat vooral door hitte of regenval. Mensen wijten heftige weersomstandigheden echter zeker niet altijd aan het veranderende klimaat.

Weinig zorgen

Ruim de helft van de Nederlanders maakt zich net als vorig jaar weinig tot geen zorgen over hun woning door het veranderende klimaat. Dit komt enerzijds doordat zij al maatregelen hebben getroffen of doordat ze denken nog genoeg tijd te hebben om maatregelen te treffen. Anderzijds lijkt het erop dat men het lastig vindt om in te schatten hoe goed hun woning is beschermd of moet zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Onbekendheid

Bijna 70 procent van de Nederlanders zegt een klimaatbestendige woning belangrijk te vinden en is van mening dat ze daar zelf mede verantwoordelijk voor zijn. Ruim een kwart van de Nederlanders zegt bovendien maatregelen te willen treffen om de woning klimaatbestendiger te maken. Maar wat men dan precies kan doen, daar is nog veel onbekendheid over.

Bron: Achmea 

Geschreven door: Redactie

Abonneer op de nieuwsbrief

Volg ons via Facebook