close
  • zondag 18 april
Financiën

Aantal daklozen in tien jaar meer dan verdubbeld

Aantal daklozen in tien jaar meer dan verdubbeld

Sinds de eerste schatting in 2009, is het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland toegenomen van 17,8 duizend naar 39,3 duizend in 2018. 

Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in deze periode verdrievoudigd, evenals het aantal daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

“In veel gevallen gaat het toch wel om mensen die langdurig problemen hebben of in een kwetsbare sociaal-economische positie zitten”, vertelt een woordvoerder van het CBS op de nieuwswebsite NU.nl. “Vaak zijn zij laagopgeleid, verdienen ze weinig geld of hebben ze hun baan verloren.” Het onderzoek richt zich op mensen die vaak slapen in de open lucht en in overdekte openbare ruimten als portieken, stations en fietsenstallingen.

Ruim 8 op de 10 daklozen zijn man

Net als in voorgaande jaren was in 2018 het merendeel (84 procent) van de daklozen man. Ruim 37 procent van alle daklozen verbleef in een van de vier grootste gemeenten (G4): Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Van alle 18- tot 65-jarige daklozen had 57 procent een migratieachtergrond.

Aantal jongere daklozen verdrievoudigd

Van de daklozen in 2018 waren er 12,6 duizend (bijna een derde) tussen de 18 en 30 jaar, ruim drie keer zoveel als in 2009. Ongeveer de helft was tussen de 30 en 50 jaar. Hoewel het aandeel daklozen in deze leeftijdsgroep tussen 2009 en 2018 afnam van 57 procent naar 49 procent, vormden zij nog steeds de grootste groep.

Kijk voor meer cijfers en informatie op www.cbs.nl

Geschreven door: Redactie

Abonneer op de nieuwsbrief

Volg ons via Facebook